บันทึก ต่อหน้า
ShowMB Brand Ambassadors We're looking for a collaborator who can help us with ShowMB's expansion in his/her country. Initially, being a collaborator would require d  Marketing with Influencers: 20 | 2 ปี | 2
สเปน | 56 | 433
Candidate profile
General Post
อินเทอร์เน็ต
    
สโลวีเนีย
1000
อังกฤษ
View Details
Promotion of New Season accessories For this job we're looking for digital content creators who can post Instagram pictures or YouTube videos wearing sunglasses and watches of   Marketing with Influencers: 3 | 2 ปี | 8
สเปน | 125 | 10
Candidate profile
General Post
แฟชั่น
  
สโลวีเนีย
1000
อังกฤษ
View Details
NGO collaboration - Animal shelter We're looking for influencers who can work with us in order to raise awareness on animal abandonment after Christmas season. The shelter   Marketing with Influencers: 5 | 2 ปี | 2
สเปน | 125 | 10
Candidate profile
General Post
สัตว์
    
สโลวีเนีย
1000
อังกฤษ
View Details
บันทึก ต่อหน้า
ทำงานร่วมกับแบรนด์และทำงานร่วมกับแบรนด์ของ สัตว์ ใน สโลวีเนีย | ทำงานร่วมกับแบรนด์และทำงานร่วมกับแบรนด์ของ อินเทอร์เน็ต ใน สโลวีเนีย | ทำงานร่วมกับแบรนด์และทำงานร่วมกับแบรนด์ของ แฟชั่น ใน สโลวีเนีย