บันทึก ต่อหน้า
ลำดับ ประเทศภาค

SMB
 
Lara Kamnik - Instagram Influencer
SMB: 5
6+ เดือน
Lara Kamnik (your_passport) Instagram InfluencerInstagram InfluencerWorld class content creator, travel blogger, social media strategist, photographer, film maker and journalist by profession. รายงาน
|
สโลวีเนีย
(Ljubljana)
• Influencer Marketing แฟชั่น
• Influencer Marketing วิถีการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี
• Influencer Marketing ระบบนิเวศธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• Influencer Marketing การถ่ายภาพ
• Influencer Marketing การท่องเที่ยวและการเดินทาง
 
170k170k
 Aleksandra Blagojevic - Sea77lexa
SMB: 4
6+ เดือน
Aleksandra Blagojevic (Sea77lexa)  Sea77lexaSea77lexaMotherhood, Traveling and Beauty. รายงาน
|
สโลวีเนีย
(Ljubljana)
• Influencer Marketing ความงาม
 
9k9k
 Vanessa Smolnikar - Vloger.
SMB: 4
6+ เดือน
Vanessa Smolnikar (Vanessa_is_the_name ) Vloger.Vloger.I'm recording Tiktoks, recording fun storys on Instagram and living life. รายงาน
|
สโลวีเนีย
(Ljubljana)
• Influencer Marketing ความบันเทิงที่เดินทางมาพักผ่อนเหตุการณ์และบุคคล
 
3k314773k
1  Nataša Ravnikar - Food blogger, especially bakery1
SMB: 4
6+ เดือน
Nataša Ravnikar (Pekoholik) Food blogger, especially ba...Food blogger, especially bakeryBakery preperation and photography. เรียกร้องความเป็นเจ้าของโปรไฟล์
|
สโลวีเนีย
(Ljubljana)
• Influencer Marketing อาหาร (อาหาร, อาหารและเครื่องดื่ม)
 
16k53k19k
2  Tjaša Kokalj Jerala - Fashion blogger2
SMB: 4
6+ เดือน
Tjaša Kokalj Jerala Fashion bloggerFashion bloggerFashion, travels, beauty, healthy lifestyle. เรียกร้องความเป็นเจ้าของโปรไฟล์
|
สโลวีเนีย
(Ljubljana)
• Influencer Marketing แฟชั่น
 
12k644k13856k
3   Ajda Sitar - Fashion, beauty, travel blogger 3
SMB: 4
6+ เดือน
Ajda Sitar Fashion, beauty, travel blo...Fashion, beauty, travel blogger Fashion, beauty nad travels. เรียกร้องความเป็นเจ้าของโปรไฟล์
|
สโลวีเนีย
(Ljubljana)
• Influencer Marketing แฟชั่น
 
10k56326k14332337k
4   Urška Majer - Lifestyle, business, traveling.4
SMB: 3
6+ เดือน
Urška Majer (urskamajer) Lifestyle, business, travel...Lifestyle, business, traveling.Wedding photographer and co-founder of Urška & Domen Photography - named one of the 30 Rising Stars of wedding photography by Rangefinder. รายงาน
|
สโลวีเนีย
(Celje)
• Influencer Marketing บริษัท และธุรกิจ
• Influencer Marketing การท่องเที่ยวและการเดินทาง
 
2k6k8k
5    Iva Gruden - Food, craftbeer and wine tours in Ljubljana. Taste the yummy side of the Alps!5
SMB: 3
6+ เดือน
Iva Gruden Food, craftbeer and wine to...Food, craftbeer and wine tours in Ljubljana. Taste the yummy side of the Alps!Culinary events business owner, writer, guide and event organiser เรียกร้องความเป็นเจ้าของโปรไฟล์
|
สโลวีเนีย
(Ljubljana)
• Influencer Marketing อาหาร (อาหาร, อาหารและเครื่องดื่ม)
 
4k2k1k658k
6    Jernej Zver - Food blogger6
SMB: 3
6+ เดือน
Jernej Zver (JernjeKitchen) Food bloggerFood bloggerReceipe development, food photography and videos, best blog award. เรียกร้องความเป็นเจ้าของโปรไฟล์
|
สโลวีเนีย
(Ljubljana)
• Influencer Marketing อาหาร (อาหาร, อาหารและเครื่องดื่ม)
 
6k11537k3k48k
7     Asja Bonnie Pivk - Influencer.7
SMB: 3
6+ เดือน
Asja Bonnie Pivk (Asja)  Influencer.Influencer.I dream, I create and I love life! รายงาน
|
สโลวีเนีย
(Naklo)
• Influencer Marketing ความงาม
• Influencer Marketing โลกธุรกิจ
• Influencer Marketing แฟชั่น
• Influencer Marketing ช้อปปิ้ง
• Influencer Marketing การท่องเที่ยวและการเดินทาง
 
6k6k
8     Anela Sabanagic - Model/Fashion blogger8
SMB: 3
6+ เดือน
Anela Sabanagic (streetchatella) Model/Fashion bloggerModel/Fashion bloggerFashion, travels, beauty, healthy lifestyle. เรียกร้องความเป็นเจ้าของโปรไฟล์
|
สโลวีเนีย
(Velenje)
• Influencer Marketing แฟชั่น
 
6k417k4424k
9      Amra Hasagić Tukić - Lifestyle and mom blogger9
SMB: 3
6+ เดือน
Amra Hasagić Tukić (Amra Hasagić) Lifestyle and mom bloggerLifestyle and mom bloggerI show a real picture of everyday life in Maribor, helping people who are just coming to Slovenia, and moments in motherhood. รายงาน
|
สโลวีเนีย
(Maribor)
• Influencer Marketing แฟชั่น
• Influencer Marketing ความบันเทิงที่เดินทางมาพักผ่อนเหตุการณ์และบุคคล
• Influencer Marketing ไลฟ์สไตล์
• Influencer Marketing คลอดและทารก
 
3k2253k
10      Tesa Jurjaševič - Fashion blogger10
SMB: 3
6+ เดือน
Tesa Jurjaševič (Magnifique) Fashion bloggerFashion bloggerFashion, style. เรียกร้องความเป็นเจ้าของโปรไฟล์
|
สโลวีเนีย
(Ljubljana)
• Influencer Marketing แฟชั่น
 
3k31127k54839932k
บันทึก ต่อหน้า
บล็อกเกอร์ต่างๆ บริษัท และธุรกิจ ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ ชีวิตครอบครัว ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ ช้อปปิ้ง ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ การถ่ายภาพ ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ วิถีการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ อินเทอร์เน็ต ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ คลอดและทารก ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ ความงาม ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ แฟชั่น ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ โลกธุรกิจ ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ ไลฟ์สไตล์ ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ เทคโนโลยี ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ การท่องเที่ยวและการเดินทาง ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ ความบันเทิงที่เดินทางมาพักผ่อนเหตุการณ์และบุคคล ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ ระบบนิเวศธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน สโลวีเนีย | บล็อกเกอร์ต่างๆ อาหาร (อาหาร, อาหารและเครื่องดื่ม) ใน สโลวีเนีย